Bilance / Balance

Jiřinka - úplně první auo s příjmením Fallcat

Bez dvou měsíců je to 7 let, co se narodil první vrh FALLCAT AUO a úctyhodných 15 let, co jsme v chovu AUO :) a protože jsme v uplynulých dnech a týdnech prolomili dvakrát úctyhodnou stovku, řekli jsme si, že to trochu shrneme. Takže tady je taková malá bilance našeho chovu:

K dnešnímu dni 27.8. 2019 máme odchováno 100 štěňat! ! ! :)
53 fen / 47 psů
42 Blacktri
34 Bluemerle
19 Redtri
5 Redmerle :P

Do našich rukou narozeno 89 štěňat (11 narozeno externě), z 15 vrhů (tj průměrně 6,67 štěněte na vrh) na 10 fenách

35 žije v zahraničí
61 žije v ČR
4 Fallcat už bohužel nejsou mezi námi

A druhá stovka - k dnešnímu dni získaly naše odchovy dohromady 100 šampionátů ve 24 zemích a  k tomu úctyhodných 53 zkoušek! Každý jediný Fallcat má úžasné majitele :)

63 Dlouhý ocas / 37 NBT

ze 100 štěňat je
100x PRA +/+ :)
97x CEA +/+ | 3x CEA +/-
48x HSF4 +/+ | 29x HSF4 +/- | 23x bez testu, ale nikdo nemůže být -/-!

RTG DKK má polovina u nás narozených štěňat (46)
36x 0/0
4x 0/1
4x 1/1
2x 1/2

RTG DKL má také polovina (46)
44x 0/0
1x 1
1x 2

Standardní vybarvení má 99 štěňat (1x bílá přes jedno oko)

97x DOV Negativní
3x katarakta

86 odchovů je přezubených - z toho 85x plnochrupý!
(14 štěňat jsou letošní, ještě maličký )

45 Chovných jedinců v různých zemích
28 FALLCAT už má vlastní potomky

A my pokračujeme dál...

27th August 2019
We are looong 15 ys in aussie world... almost 7 ys from our first litter of aussies... and in last days we celabrated double 100! :o) here is small balance of our breeding:


We have bred 100 puppies until now! ! ! :)
53 females / 47 males
42 Blacktri
34 Bluemerle
19 Redtri
5 Redmerle :P

Into our hands were born 89 puppies (11 from external litters), in 15 litters on 10 different bitches

35 live in abroad
61 live in Czech
4 Fallcat unfortunatelly run over the rainbow bridge

And second hundred means 100 champion titles in 24 countries and also 53 different exams (obedience, dogdancing, herding etc)! Every single Fallcat puppy has amazing owners :)

63 Long tail / 37 NBT

from 100 puppies we have:
100x PRA +/+ :)
97x CEA +/+ | 3x CEA +/-
48x HSF4 +/+ | 29x HSF4 +/- | 23x without test, but no one is -/-!

X rays of HD have 46 dogs with this results:
36x 0/0
4x 0/1
4x 1/1
2x 1/2

Also X rays of ED have 46 dogs:
44x 0/0
1x 1
1x 2

Standard color have 99 puppies (1 puppy with half whie over one eye)

97x Exe test clear
3x cataracte

86 offsprings have second teeth - 85x full dentition!
(14 puppies were born this year, they are young )

45 stud males/brood bitches in different countries
28 FALLCAT have own offsprings


And we can´t wait what future brings...